Partners

4days4ideas is een buurtplatform waarin je je kan verplaatsen op verschillende manieren om iets te zeggen, te doen, te zien, te denken of te verbeelden … Ga opzoek naar de contouren van een rechtvaardige maatschappij met L'Autre lieu, heb weer oor voor politieke waarde met BNA • BBOT, geef diverse meningen eens preekbuis tijdens een (z)akoestische wandeling met Radio Panik. Zo zullen afwisselende verhalen en gemeenschappelijke ervaringen blijven bestaan.

La Bellone richt ook een woord van dank aan haar team, haar subsidiënten, die haar werking blijvend steunen, en aan degenen die een bijdrage leveren aan haar curatoriële of logistieke reflecties.

Een initiatief van

In samenwerking met

Met steun van